Staff

Founders

- Touge "gigachad" Wolf (2019-present, Jack of all trades)

- darkcart (2019-present, Edit, QC)

- MrSergio (2019-present, Timing, TLC, TL)


Staff

- AGundam (2019-present, QC)

- Aurelius (2023-present, TL)

- Grayscale Studios (2023-present, TL)

- IG (2019-present, Edit, QC)

- imatu (2021-present, QC)

- ImAWasteOfHair (2022-present, Edit, QC)

- ImminentTax (2023-present, Encoding)

- MartyMcFlies (2020-present, QC)

- Muzussawa (2021-present, TL, QC)

- nau (2020-present, TL, TLC)

- Nearra (2021-present, TL, TLC)

- NoraInuG (2021-present, Timing, TL, TLC)

- Perevodildo (2023-present, TL, TLC)

- perry dimes (2023-present, TL)

- Ralem (????-????, e̢̹͎̹͕̱͙͍ǹ̳̺̬͉͕̝c̢̺̩͎̞͎̠͖o̵͉͈d̵̤͙͉̳͖̯̙̦̺ḛ̷̯̫̤̪̬̼͕ ̶̛̻̠̟̠̹̰̕m̫̞̗͓̝̘a͏͇̲̳͚́s̜͍̰̞̺͕ṯ̬̣̯͓̝͘e̹r͈͍̭̠̥͜, Noobow connoisseur, TL)

- tim-x (2020-present, Edit, QC)

- VigorousJammer (2020-present, Edit, QC)

- Yume (2020-present, Timing, TL, TLC)

 

Collaborators

- Darkonius (TL) and wispers - Break-Age

- Lexi (TL) - Dendoh

- MorticvsMcAviates - St. Elmo, Bari Bari Densetsu, D-1 Devastator

- starseeker (Encoding) - Dendoh

- tenkenX6 (TL) - Akanuke

- Collectr (Typsetting) - Bakumatsu no Spasibo, MAPS

 

Honorary/Retired Staff

- pushimipullu (2019-2020, Edit)

- MonsterKamo (2021-2021, Edit, QC)

- Lys (2021-2022, QC)

- Rugi (2019-2021, TL, TLC)

- mondobizzaro (2019-2022, QC)

- Niko (2021-2022, QC)

- Emelem (2020-2022, QC)

- Technica (2019-2023, QC)

 

Special Thanks

- Ichido Reichan (#1 Fan)

- Inka-chan (beloved mascot)

- Kono (yarou)

 

Updated on 7/31/2023

6 comments: